2011. július 20., szerda

JÁTÉKOK A TEREMBEN ÉS A NETEN - MATEMATIKA

Sarkos játék
A terem négy sarkába állítunk négy gyereket. Mondunk egy szorzást, pl. 8×7, és aki a leghamarabb kiáltja be az 56-ot, ő mehet át a tőle jobbra lévő sarokba. Ezzel “kiüti” az ott álló társát, aki a helyére megy és választ maga helyett valakit az üres helyre.
A játékban az szerezhet piros pontot, aki a kezdő pozíciójához képest három helyet halad előre.
Aki sokat találgat, tippelget, tőle nem szoktam elfogadni a választ, új kérdést teszek fel.
Ez a játék használható még bennfoglalások, összeadások, kivonások gyakorlására is. Sőt nyelvórákon is szavak ismétlésére.
A gyerekek szeretik, lelkesen játszanak, lényeg, hogy a tanító jól pörgesse az eseményeket!

Szavak megjegyzése számsor írása közben
A következő feladattal kiválóan fejleszthetjük a gyerekek megosztott figyelmét. Az ellenőrzés során érdemes a gyerekeknek lejegyezni, hány számig és hány szóig jutottak el. Gyakran végezve a gyakorlatot, nagyon inspirálóan hat rájuk, hogy számukra is szemmel látható a fejlődés, egyre jobb eredményeket érnek el. A gyerekek életkorának megfelelő számsor első néhány tagját írjuk fel a táblára. (Például 1, 2, 3, ...; 2, 4, 6, ...;100, 98, 97, 95, 94 stb.) A feladat az, hogy a „start”-tól az „állj”-ig minél tovább jussanak el a számsor leírásában – természetesen helyesen. Eközben szavakat mondunk, amelyeket a számírás közben memorizálniuk kell. Az elhangzott „állj” utasítás után emlékezetből le kell írniuk a közben elhangzott szavakat. Ellenőrzés: közösen mondjuk a számsort, s akinek „elfogy” vagy hibás, az elhallgat. A végén a számsorban legtovább eljutott gyerek marad győztesként. Ezután a leírt szavakat ellenőrizzük.

Számolj, ha meglöklek
A gyerekek háttal körben ülnek. Megérintjük egyiküket, ő mondja az 1-et, a tőle jobbra ülő a 2-t, s indul a számsor jobbra. Közben egy másik gyereket megérintve egy újabb számsort indítunk útnak, s így párhuzamosan 3-4 számsor fut. A gyerekeknek nagyon kell figyelniük a „hangzavarban”, hogy mikor kapnak balról egy számot, amit tovább kell folytatniuk.
Variáció: nem egyesével számolnak, hanem a szorzótála számsoraival

Cowboy
A játékosok körben állnak, a játékvezető a kör közepén. A játékvezető hirtelen "rálő" valakire. Az illető leguggol, és a két szomszédja egymásra lő. A
két szomszéd közül, aki később lőtt, az kiesik (ezt a játékvezető dönti el, esetleg döntetlent is hirdethet). Akire a játékvezető rálőtt az ezután újra feláll. A kiesett játékos nem áll ki a körből, hanem leguggol (és úgy is marad a játék végéig). Ha már csak két játékos van életben, akkor a párbaj következik. Egymásnak háttal kb. 10 méterre állnak egymástól, és a játékvezető tapsára egymásra lőnek. A gyorsabb lövő lesz a bajnok. Ezután új játékvezető választásával új kör kezdődhet. A játékvezető legyen gyors és határozott. Figyeljünk arra is, hogy "töltött fegyverrel" (pisztoly alakra formált előre tartott kéz) ne játsszon senki, a kezek a test mellett lógjanak.
Változat: Matematika órákon műveletek gyakorlására is jó, a középen álló játékvezető (tanár) amint rámutat valakire, máris feltesz egy kérdést, s a leghamarabb válaszoló marad játékban.
Angol órákon szavak gyakorlására is megfelelő.

Pókháló névjáték
Eszközök: egy fonalgombolyag jó erős fonallal (kooperációs gyakorlatként történő alkalmazásánál stopperóra)
A csoport, esetleg az osztály tagjai körben ülnek. Az első gyerek megfogja egy pamutgombolyag kezdő szálát, megmondja a nevét, és a gombolyagot átdobja az egyik társának. Ő is megmondja a nevét és tovább dobja a gombolyagot, és így megy tovább, amíg ilyen módon valamennyi tanuló részese a hálónak. A hálót aztán le kell fejteni olyan módon, hogy fordított sorrendben dobja vissza mindenki a gombolyagot annak a társának, akitől eredetileg kapta. A visszadobásnál mindig meg kell nevezni a fogadót.
Megjegyzés: A játék játszható nevek mondása nélkül is. Fontos, hogy a gombolyagot mindig a fonal fölött dobják. A játék ügyességet és figyelmet érdemel, fegyelmezettséget feltételez. Nagy létszámú csoport esetén javasoljuk a csoport kettéosztását: az egyik társaság figyeli a játékot, a másik játssza, majd szerepcsere.
Variációs lehetőség
Matematika órán szorzótábla tanulásakor a számsor ismétlésére jó gyakorlat.

Ki van a hátamon?
Minden játékos hátára egy papirost ragasztunk, amelyen egy híres ember neve szerepel. A feladat kitalálni, hogy "ki van a hátamon", úgy hogy minden társunknak 3-3 barkochba-kérdést tehetünk fel az illetővel kapcsolatban. Aki kitalálta, jelentkezik a játékvezetőnél, és kap egy újabb nevet, amíg az előkészített cetlik el nem fogynak.

Memóriás játék
Bármilyen olyan feladatnál használható, ahol párokat lehet kerestetni (angol, szorzótábla, melléknév-főnév, földrajzinév-tulajdonnév)
kb. 5-8 pár kártyát készítünk:
54 6*9
25 5*5
63 7*9  stb
Elrejtjük a gyerekek szemeláttára az eredmény kártyákat (egymásután mindent, ha nehéz lesz a feladat vagy sokat szeretnél elrejteni vagy 1. 2. osztályban játszod, akár mondathatjuk is hangosan: a 25-ös kártya a tv alatt van). Ha mindet elrejtettük,  egyesével mutatjuk a művelet kártyákat. Aki emlékszik, hová rejtettük a párját, annak jár pont.

Puzzle (csoportalkotó és verseny)
Egy képet feldarabolok annyi felé, amennyien lesznek egy csoportban. Annyi képet darabolok, ahány csoportot szeretnék alkotni. Kiosztom a darabokat a fotó hátulján egy művelet illetve egy-egy jel, pl. kék virág, (a teremben vhová kiragasztom a jeleket, annyi jel kell, ahány csoport lesz) Ha megkapta mindenki megkeresi a jelet és odakuporodik. Majd mindenki hangosan megoldja a műveletet, a többiek a csoportjából ellenőrzik, hogy jól oldja –e meg, ha igen, felfordíthatja a képrészletét. Ha mindenki megoldotta a feladatát, kirakják a képet. Amelyik csoport előbb kirakta az nyert.

Számalkotás csoportban
Ugyanez lehet szóalkotás, szógyűjtés, stb.
Pl. A táblára felírok 4 számot. Alkoss belőle 2 jegyű páros számokat, a tagok ismétlődhetnek. Vagy gyűjtsétek össze a 4-es/5-ös/7-es szorzótábla eredményeit, vagy gyűjts „ly”-os madárneveket/étel neveket/ stb.
Csoportban dolgoznak, egyszerre csak egy gyerek lehet a csapatból a táblánál, a kréta átadása a staféta, csak a helyükön ülve adhatják át. Ha hibát észlelsz, az előtted lévő megoldásában javíthatod, de újat nem írhatsz fel.

Bummos játék
Elkezdünk egytől számolni sorban úgy, hogy mindenki csak egy számot mond. “Bumm”-ot mondunk minden olyan szám helyett, amely hárommal osztható (3,6,9, stb.), vagy a hármas számjegy szerepel benne (pl.: 13). Aki háromszor ront, kiesik a játékból. (A számolás menete tehát: 1, 2, bumm,4,5, bumm,7,8.....) Természetesen nem csak hárommal, hanem más számokkal is lehet játszani (pl.:7).
Lehet a szorzótábla gyakorlására is használni, akkor mondjuk akkor mondunk BUMMot, ha pl. kétjegyű kerekszámra érünk.

Lottó
A játékban a „lottószelvényen” kell bejelölni az adott kérdéshez kapcsolódó választ, amely egy (lottó) szám. Ahány helyes válasz született, annyi találatú a szelvény. Szintén nagyon jó óra elején ismétlésnek, vagy óra végén az összefoglaláshoz. Egy alkalommal egy- két vagy esetleg három „szelvénnyel” is játszhatunk.

Tedd, amit mondok!
A párok egymásnak háttal ülnek, nem látják egymást, de beszélgetni tudnak. A pár mindkét tagja ugyanazt a készletet kapja (pl.: fakockák vagy síkidomok). A pár egyik tagja elrendezi a kapott kockákat, testeket, és pontos utasításokat fogalmaz meg a társának úgy, hogy mindkettőjük előtt azonos elrendezés alakuljon ki.

Számactivity
Minden játékos kap egy számot. A számokat úgy kell kitaláltatni a csoport többi tagjával, hogy nem írhatja le a játékos számjegyekkel, hanem rajzos úton kell bemutatnia a többieknek.
Számoljuk 20-ig!
A játékosoknak 20-ig kell egyesével elszámolniuk úgy, hogy egy számot csak egy ember mondhat. Bárki bármikor megszólalhat. De vigyázniuk kell, hogy nehogy egyszerre mondják. Ha ketten vagy többen szólalnak meg egyszerre, akkor újból kell kezdeni a számolást.
Puff!  (Lövöldözés)
Ezt a játékot a szóbeli számolás fejlesztésére használhatjuk. A játékosok körben állnak. A játékvezető a kör közepén áll. Hirtelen feltesz egy kérdést (például egy szorzást), és ezzel kérdéssel egyidőben rámutat valakire, akinek gyorsan le kell guggolnia és nem szabad válaszolnia. Gyorsan válaszolnia kell viszont a mellette álló két játékosnak, akik egymásra nézve és egy pisztolyt formálva a kezükkel egymásra mutatnak. Aki előbb válaszol, az benn marad a játékban, a másik kiesik vagy zálogot ad.

Varázsos 11
A játékot csoportokban játsszuk (4 fős). Minden játékos az egyik kezét felteszi az asztal tetejére. A másik keze nem vesz részt a játékban. Jelre (például 3-ra) az ujjaikkal egy számot mutatnak. A játék lényege, hogy a 4 játékos megpróbáljon úgy számokat mutatni, hogy a négy szám összege 11 legyen.

 Számkirály
A játékosok közül kiválasztunk egyet, akinek a fejére egy papírkoronát helyezünk, amelyen egy szám látható. Barchoba – játékkal ki kell találnia, hogy melyik szám van a fejére helyezve.

 „Okostojás” játék
A gyerekek körben állnak. Egyikük belép a körbe, és szembeáll valakivel. Ezután a tanító feltesz egy, a tananyaghoz tartozó kérdést (lehetnek szorzások, összeadások stb. is), a két, egymással szembenálló gyerek közül, amelyik előbb válaszol, az továbbléphet egy hellyel. Ha nem a körben benn álló az ügyesebb, akkor helyet cserélnek.

Képkirakó
Adott egy kép, amelyet mozaikjáték szerűen darabokra nyírunk. A képrészletek hátoldalára írjuk az adott műveletek eredményeit, egy másik lapra pedig négyzethálót készítünk, melynek négyzeteibe egy-egy feladatot, műveletet írunk. Ha a gyerekek jól megoldották a feladatokat, akkor kialakul a kép is.

Számlavina
A gyerekek oszlopokban állnak. Minden oszlop hátulsó embere kap egy számot. Ez a kiinduló szám. A tanító minden oszlopnak valamilyen műveletet ad feladatul, amelyet hátulról kiindulva minden gyerek elvégez a saját számával, és az eredményét megsúgja az előtte állónak. Pl. Kiinduló szám: 16. A csoport feladata: Adjál hozzá 7-t. Hátulsó gyerek indítja: 16+7= 23, ezt a számot megsúgja az előtte állónak, aki ehhez hozzáadva a 7-t továbbsúgja az ő eredményét.

INTERNETES JÁTÉKOK


Nincsenek megjegyzések:

Megjegyzés küldése